Built Enviroment
Untitled Document
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM

MH03
Sarjana Muda Sains Senibina
6 semesterLulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Mathematics M; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain  tidak termasuk Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu  dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam  MUET

dan

Lulus temu duga

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat  sekurang-kurangnya PNGK 3.30;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi   dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Satu (1) mata pelajaran pengkhususan

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran  termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam  MUET.

dan

Lulus temu duga


Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang Seni Bina atau yang berkaitan dengan mendapat  sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Mathematics M; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

              atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;dan
 • Satu (1) mata pelajaran pengkhususan; 


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran  termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

 atau

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan

 • Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 • Further Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economics
 • Visual Art
 • Business Studies

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

                                                                        atau

Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme (AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam matapelajaran Matematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

 atau

Memiliki  kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya  skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan dua (2) matapelajaran lain.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

dan

Lulus temu duga

Tidak ditawarkan

MH04
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics M; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.


Lulus Matrikulasi/asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET


Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam bidang berikut:

 • Pengurusan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perniagaan

atau

Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang-bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics M; dan
 • satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

           atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya  Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

atau

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan

 • Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 • Further Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economics
 • Visual Art
 • Business Studies

dan
                    Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

atau

Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme (AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam matapelajaran Matematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

            atau

Memiliki  kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya  skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan dua (2) matapelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET

Tidak ditawarkan

MH05
Sarjana Muda Ukur Bangunan
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00:

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics M; dan
 • Satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

 

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

 

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

 

Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang-bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics S; dan
 • satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

atau

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan

 • Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 • Further Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economics
 • Visual Art
 • Business Studies

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

atau

Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme (AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam matapelajaran Matematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics

atau

Memiliki  kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya  skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan dua (2) matapelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

Tidak ditawarkan

MH06
Sarjana Muda Ukur Bahan
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

        dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics M; dan
 • satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

 


Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurangnya-kurangnya PNGK 3.00;

          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

 

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

 

 


Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang-bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics S;
 • satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

            atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

atau

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan

 • Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 • Further Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economics
 • Visual Art
 • Business Studies

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

atau

Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme (AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam matapelajaran Matematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

atau

Memiliki  kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya  skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan dua (2) matapelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

Tidak ditawarkan

MH07
Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics M;
 • Satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian AM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET


Lulus Matrikulasi/asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

            dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi  dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

 

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang berikut:

 • Pengurusan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perniagaan

atau

Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang-bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Mathematics S; dan
 • Satu (1) Mata Pelajaran Lain tidak termasuk Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

           atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;  dan
 • satu (1) mata pelajaran pengkhususan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Mathematics.

atau

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan

 • Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
 • Further Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economics
 • Visual Art
 • Business Studies

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

atau

Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme (AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam matapelajaran Matematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

atau

Memiliki  kelayakan International Baccalaureate Diploma (IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya  skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan dua (2) matapelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)  dalam MUET.

Tidak ditawarkan

Engineering
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi (Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM

MK01
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Awam)
8 Semester

MK03
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kimia)
8 Semester

MK04
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Mekanik)
8 Semester

MK23
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Elektrik)
8 Semester

MK49
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bioperubatan)
8 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 serta Gred  A- (NGMP 3.67) dalam mata pelajaran Mathematics T;


      dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam Physics

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3)  dalam MUET


dan

Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 serta Gred A- (3.67) mata pelajaran Mathematics; 
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics/Engineering Physics


atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67)  pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3)  dalam MUET

             
dan

Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.


Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

MK07
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Alam Sekitar)
8 Semester

MK10
Sarjana Muda Kejuruteraan (Rekabentuk Pembuatan & Terbantu Komputer)
8 Semester

MK11
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Telekomunikasi)
8 Semester

MK12
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Bahan)
8 Semester

MK13
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Pembuatan)
8 Semester

MK91
Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan
(Prostetik dan Ortotik)
8 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 serta Gred B+ (NGMP 3.33) dalam mata pelajaran Mathematics T;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam
Physics

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)  pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3)  dalam MUET

dan

Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 serta Gred B+ (3.33) dalam mata pelajaran Mathematics;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics/ Engineering Physics


atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3)  dalam MUET

dan

Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

Computer Science And Information Technology
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM (Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi (Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM

MC03
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan Pengurusan Maklumat)
7 Semester

MC10
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
7 Semester

MC11
Sarjana Muda Sains Komputer
(Sistem dan Rangkaian Komputer)
7 Semester

MC25
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
7 Semester

MC09 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia)
7 Semester

 

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T
  /Further Mathematics
  /Physics; dan
 • Mathematics T
  /Further Mathematics
  /Physics
  /Chemistry
  /Biology
  /Information and Communications
  Technology (ICT)
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurangnya-kurangnya PNGK 3.00;

                         dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
  /Physics
  /Engineering Physics; dan
 • Mathematics
  /Physics
  /Engineering Physics
  /Chemistry
  /Engineering Chemistry
  /Biology
  / Computer Science
  / Computing

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma Sains Komputer atau Diploma Teknologi Maklumat atau Diploma dalam bidang yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Diploma dalam salah satu mata pelajaran Mathematics;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;

 

Tidak ditawarkan

MC05
Sarjana Muda Teknologi  Maklumat (Pengurusan)
7 Semester

 * tidak ditawarkan untuk sesi 2015/2016


Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T
  /Further Mathematics
  /Physics; dan
 • Mathematics T
  /Further Mathematics
  /Physics
  /Chemistry
  /Biology
  /Information and Communications
  Technology (ICT)
  /Pengajian Perniagaan
  /Ekonomi
  /
  Perakaunandan

 Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
  /Physics
  / Engineering Physics; dan
 • Mathematics
  /Physics
  /Engineering Physics
  /Chemistry
  /Engineering Chemistry
  /Biology
  / Computer Science
  /Computing

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma Sains Komputer atau Diploma Teknologi Maklumat atau Diploma dalam bidang yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Diploma dalam salah satu mata pelajaran Mathematics;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;


Tidak ditawarkan

Science
Kod
Program Pengajian
Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf

MG07
Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
7 Semester

 

MG39
Sarjana Muda Sains
(Sains Biokesihatan)
7 Semester

 

MG40
Sarjana Muda Sains
(Genetik dan Biologi Molekul)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology

 
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematicsdan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUETMemiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MG13
Sarjana Muda Sains
(Sains dan Pengurusan Alam Sekitar)
7 Semester

MG38
Sarjana Muda Sains
(Ekologi dan Biodiversiti)
7 Semester

MS26
Sarjana Muda Sains (Biokimia)
7 Semester

MS27
Sarjana Muda Sains (Mikrobiologi)
7 Semester

MS52
Sarjana Muda Sains
(Bioinformatik)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

          dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Biology; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

 

Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics

 

 

           dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MG41
Sarjana Muda Sains (Geologi)
7 Semester
MG45
Sarjana Muda Sains
(Geologi Gunaan)
7 Semester

MS69
Sarjana Muda Sains (Geografi)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics
 • Geografi 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B  (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Mathematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00.

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T
 • Geografi

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS01
Sarjana Muda Sains
(Pengajian Sains dan Teknologi)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B  (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUETMemiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS08
Sarjana Muda Sains (Matematik)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan


Mendapat sekurang-kurangnyaGred B+ (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematicsdan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS09
Sarjana Muda Sains (Statistik)
7 Semester


MS72
Sarjana Muda Sains
(Matematik Komputeran dan Industri)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

 

Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry

 

 


 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam  mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics T;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS15
Sarjana Muda Sains (Fizik)
7 Semester

MS36
Sarjana Muda Sains
(Sains Bahan)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

             dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry


 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics T;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut: 
 • Physics
 • Chemistry

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics;  dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry                                                                                                             

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS16
Sarjana Muda Sains (Kimia)
7 Semester

MS59
Sarjana Muda Sains (Kimia Gunaan)
7 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Biology
 • Physics
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

            dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred  B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry/Engineering Chemistry; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut :
 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Mathematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
 • Biology
 • Physics
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred  B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry/Engineering Chemistry; dan
 • Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MS43
Sarjana Muda Sains
(Matematik Aktuari dan Kewangan)
8 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.50 

dan


Mendapat sekurang-kurangnyaGred A- (NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  • Biology
  • Physics
  • Chemistry
  • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2(Band 2) dalam MUET


Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.50

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematicsdan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/Engineering Physics
 • Chemistry/Engineering Chemistry


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.50

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/Further Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.30) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics/ Engineering Physics
 • Chemistry/ Engineering Chemistry

dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

MT02
Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan

(Biologi/Matematik/
Kimia/Fizik)
8 Semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran  berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

dan

Lulus ujian khas dan temu duga

Lulus  Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  3.00

             dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Physics/Engineering Physics
 • Mathematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET


dan

Lulus ujian khas dan temu duga

Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00

                                  atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Physics;
 • Chemistry;
 • Mathematics T/Further Mathematics T

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi  bukan tahun semasa dengan  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana  dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry/Engineering Chemistry
 • Physics/Engineering Physics
 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

dan
Lulus ujian khas dan temu duga

Medicine
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
"A" Level / IB

MM00
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
5 tahun

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 4.00;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A
(NGMP4.00)
pada peringkat STPM dalam
tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry; dan
 • Physics
  /Mathematics T
  /Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics
  /Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET.

dan

Lulus ujian  dan temu duga.

Syarat Khas Program adalah tertakluk kepada kelulusan Senat

Lulus Matrikulasi /Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 4.00;

                   dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (4.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry; dan
 • Physics /Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics /Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET.

dan

Lulus ujian  dan temu duga.

Syarat Khas Program adalah tertakluk kepada kelulusan Senat

Tidak ditawarkan

Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred A dalam mana-mana 3 mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry;
 • Physics/Mathematics;

atau 

Memiliki kelayakan International Baccalaureate (IB)  Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya skor 35 mata dengan Higher Level (HL) pada gred 4 bagi mana-mana 3 mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry;
 • Physics/Mathematics;  

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris 

atau 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada General Certificate of Education Ordinary Level (O Level)  atau setaraf dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET. 

dan

Lulus ujian dan temu duga

Syarat Khas Program adalah tertakluk kepada kelulusan Senat

MF00
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 4.00;

 
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A
(NGMP 4.00)
pada peringkat STPM dalam
tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry;dan
 • Physics
  /Mathematics T
  /Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

dan

Lulus temu duga

Lulus Matrikulasi /Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 4.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (4.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry; dan
 • Physics /Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

dan

Lulus temu duga

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

MM02
Sarjana Muda Sains Bioperubatan
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-
(NGMP 3.67)
dalam satu (1) mata pelajaran
dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2)
mata pelajaran pada peringkat STPM
dalam kombinasi mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
  /Mathematics T
  /Further Mathematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata
pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry

 
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.


(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A- (NGMP3.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berkenaan boleh diterima sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran yang sama)


Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.30;
                      dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred B+ (3.33) dalam dua (2) mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam kombinasi mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
  /Engineering Chemistry
 • Physics
  /Engineering Physics
  /Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.


(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A- (NGMP3.67) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berkenaan boleh diterima sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran yang sama)

Memiliki Diploma Teknologi Makmal Perubatan daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2) mata pelajaran pada peringkat STPM dalam kombinasi mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics/MathematicsT/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A- (NGMP3.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berkenaan boleh diterima sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran yang sama)

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.30;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2) mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam kombinasi mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry
  /Engineering Chemistry
 • Physics
  /Engineering Physics
  /Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A- (NGMP3.67) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berkenaan boleh diterima sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran yang sama)

 

Tidak ditawarkan

MM12
Sarjana Muda Sains Kejururawatan
8 semester

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology;dan
 • Chemistry/Physics

 

 
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
  /Additional Mathematics;dan
 • Bahasa Inggeris


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

Lulus Matrikulasi /Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

                     dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology;dan
 • Chemistry /Engineering Chemistry /Physics /Engineering Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics /Additional Mathematics; dan
 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

MM13
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan
8 semester

 • Program tidak ditawarkan untuk sesi 2015/2016


Lulus STPM dengan mendapat  sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

                         
                           dan


Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology
  /Physics
  /Chemistry
  /Mathematics T
  /Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;

 • Biology
  /Physics
  /Chemistry
  /Mathematics T
  /Further Mathematics
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam empat (4) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics 
 • Chemistry
  /Mathematics
  /Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET
Lulus Matrikulasi /Asasi dengan mendapat  sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

                        dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-(3.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology /Physics /Engineering
  Physics /Chemistry
  /Engineering Chemistry /Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;

 • Biology /Physics /Engineering
  Physics /Chemistry /Engineering
  Chemistry /Mathematics

dan

Gred B pada peringkat SPM dalam empat (4) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics 
 • Chemistry
  /Mathematics
  /Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
Memiliki Diploma Radiografi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30;

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology /Physics /Chemistry
  MathematicsT /Further Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;

 • Biology /Physics /Chemistry /
  MathematicsT /
  Further /Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/4B pada peringkat SPM dalam empat(4) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics 
 • Chemistry
  /Mathematics
  /Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

atau

Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun  dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 samada dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-(3.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Biology /Physics /
  Engineering Physics
  /Chemistry /
  Engineering Chemistry
  /
  Mathematics

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;

 • Biology
  /Physics
  /Engineering Physics
  /Chemistry
  /
  Engineering Chemistry
  /
  Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/4B pada peringkat SPM dalam empat(4) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics 
 • Chemistry
  /Mathematics
  /Additional Mathematics; dan
 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

Tidak ditawarkan

Dentistry
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM

MD00
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
5 tahun

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 4.00;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (NGMP4.00)  pada peringkat STPM dalam dalam mana-mana tiga (3)  mata pelajaran berikut:
•      Biology
•      Physics
•      Chemistry
•      Mathematics T/Further Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics
•Mathematics/Additional Mathematics; dan
• satu mata pelajaran lain (tidak termasuk Bahasa  Melayu)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam  MUET

dan

Disahkan sihat dan memenuhi syarat kemasukan yang lain:

 • Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan penyakit berjangkit (pengecualian kepada calon yang mempunyai ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal pergigian am).

 dan

Lulus ujian dan temu duga.

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 4.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya  Gred A (4.00)  pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana tiga (3)  mata pelajaran berikut:
•    Biology
•    Physics
•    Chemistry
•    Mathematicsdan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics
•Mathematics/Addittional Mathemathics;dan
•    Satu mata pelajaran lain (tidak termasuk Bahasa   Melayu)

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam  MUET

dan

Disahkan sihat dan memenuhi syarat kemasukan yang lain;

 • Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan penyakit berjangkit (pengecualian kepada calon yang mempunyai ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal pergigian am.

 
dan

Lulus ujian  dan temu duga.

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

Sports
Kod Program Pengajian Tempoh
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM

MS20
Sarjana Muda Sains
Sukan (Pengurusan Sukan)
7 Semester

Lulus STPM dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 

 •  Mathematics
  /Science
  /
  Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam  MUET

dan

Lulus ujian dan temu duga

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 

 •  Mathematics
  /Science
  /
  Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam  MUET.

dan

Lulus ujian dan temu duga


Memiliki Diploma UM yang diiktiraf Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dalam bidang berikut:

 • Pengurusan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perniagaan

atau

Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti Malaya dengan mendapat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam bidang sukan sekurang-kurangnya mewakili negeri/kebangsaan

Turut mengambilkira/
mempertimbangkan calon dari bekas atlet/pengadil/
pengurus pasukan;

atau

Lulus SPM/setaraf bukan tahun semasa dari Aliran Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya  Kepujian (Gred C/6C) dalam mata pelajaran Mathematics/Science/Pengetahuan Sains Sukan dan mempunyai pengalaman dalam sukan sebagai atlet atau pegawai sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas keputusan SPM/Setaraf;

Aktif dalam bidang sukan sebagai atlet atau pegawai sekurang-kurangnya di peringkat negeri/kebangsaan dengan mengemukakan bukti pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

                    atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 •  Mathematics/Science
  /
  Pengetahuan Sains Sukan

atau

Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/Science
  /
  Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (band 2) dalam  MUET

dan

Lulus ujian dan temu duga
Tidak ditawarkan

MS73
Sarjana Muda Sains
Sukan (Sains Eksesais)
7 semester

Lulus STPM dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

 
Mendapat sekurang-kurangnya  Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Science
  /Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (band 2) dalam MUET

dan

Lulus ujian dan temu duga


Lulus Matrikulasi/Asasi dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Science/Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam  MUET.

dan

Lulus ujian dan temu duga


Memiliki Diploma UM yang diiktiraf Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dalam bidang berikut:

 • Pengurusan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perniagaan

atau

Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti Malaya dengan mendapat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam bidang sukan sekurang-kurangnya mewakili negeri/kebangsaan

Turut mengambilkira/
mempertimbangkan calon dari bekas atlet/pengadil/
pengurus pasukan;

atau

Lulus SPM/setaraf bukan tahun semasa dari Aliran Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya  Kepujian (Gred C/6C) dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Science
  /Pengetahuan Sains Sukan

Aktif dalam bidang sukan sebagai atlet atau pegawai sekurang-kurangnya di peringkat negeri/kebangsaan dengan mengemukakan bukti pengalaman atau penglibatan dalam sukan sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas keputusan SPM/Setaraf

atau

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•Mathematics; dan

 • Science
  /Pengetahuan Sains Sukan

atau

Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Science
  / Pengetahuan Sains Sukan

dan

Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (band 2) dalam MUET

dan

Lulus ujian dan temu duga

Tidak ditawarkan