corporate@um.edu.my +603-7967 3265

Awards

Home > Staff Directory

Award Details
Award Title
"Silver Medal" Bagi Pertandingan Poster Penyelidikan Bertajuk "Keperluan dalam Pendigitalan dan Penentuan Autentikasi Hadith dalam Karya-karyaJawi Nusantara di Malaysia" Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium Yang Berlangsung Pada 8-12 April 2019, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2019, (University)
Award Recipient
DR. MONIKA @ MUNIRAH BINTI ABD RAZZAK
Awarded by
Academy of Islamic Studies, University of Malaya
Level of Award
UNIVERSITY